Kelab Pencegahan Jenayah SMK Sacred Heart merupakan satu kelab terdiri daripada ahli-ahli Lembaga Pengawas.

VISI: 

Lembaga Pengawas melahirkan pemimpin yang gemilang pada tahun 2014.

MISI: 

Lembaga Pengawas menyediakan latihan yang dapat mengembangkan potensi setiap pengawas serta perkhidmatan yang dapat merealisasikan visi dan misi sekolah.


Objektif

1.       Memupuk semangat dan sanubari yang patuh kepada peraturan sekolah dan undang-undang Negara.

2.       Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab terhadap pencegahan jenayah.

3.       Menanam nilai-nilai yang tinggi dalam kalangan pelajar.

4.       Menimbulkan kesedaran “ Pencegahan lebih baik daripada Memerangi Jenayah.

5.       Menyediakan garis panduan tentang cara-cara pencegahan dan menjalankan aktiviti yang berfaedah.

6.       Melahirkan pelajar yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan Negara dalam menangani jenayah.